We are looking for a Chief Operating Officer

Omaken Sports aims to become an international leader in esports and gaming. The company was established by Joachim Haraldsen in January 2020 and has great ambitions for growth. The company currently has the world's fifth best ranking team in PUBG and is run by four employees from offices at Aker Brygge. Goals in the future are to establish teams in several games and leagues in addition to providing quality entertainment and building an esports and gaming academy in Norway.

Text in norwegian below.

Why Omaken Sports?

Omaken Sports aims to become an international leader in esports and gaming. The company was established by Joachim Haraldsen in January 2020 and has great ambitions for growth. The company currently has the world's fifth best ranking team in PUBG and is run by four employees from offices at Aker Brygge. Goals in the future are to establish teams in several games and leagues in addition to providing quality entertainment and building an esports and gaming academy in Norway.

COO - Chief Operating Officer

POSITION

COO is responsible for the operational and daily operations of Omaken Sports and any subsidiaries. The position will work closely with the CEO. Our COO is a clear leader who communicates as well with young people as with the CMO. You are comfortable setting comprehensive goals to ensure the implementation of the company's strategy, and you are able to motivate your employees to achieve these. You will have to work both at a higher level and with daily operational tasks. The position will involve a fair amount of travel activity, something you enjoy.

WE WANT A COO WHO

  • Is a strong contributer, preferably with experience from the technology industry
  • Has commercial flair and documented proven track record
  • Has completed strategic planning and business development
  • Opportunity to shape your own position
  • Has set up and presented liquidity budget, accounts and data-driven analyzes
  • Has led other people and thrives with personnel responsibilities
  • Can present in front of the audience and mingle in small groups

Experience in gaming and esports is seen as a plus, but not a necessity.

Deliver your CV and application HERE!

NORWEGIAN
Hvorfor Omaken Sports?

Omaken Sports har som mål å bli internasjonalt ledende innen esport og gaming. Selskapet ble etablert av Joachim Haraldsen i januar 2020 og har store ambisjoner for vekst. Selskapet har idag verdens femte best rankedelag i PUBG og driftes av fire ansatte fra kontorer på Aker Brygge. Målsetninger fremover er å etablere lag i flere spill og ligaer i tillegg til å levere kvalitetsunderholdning og bygge opp et esport- og gaming-akademi i Norge.


COO - Chief Operating Officer

STILLINGEN

COO har ansvaret for den operative og daglige driften av Omaken Sports og eventuelle datterselskaper. Stillingen vil jobbe tett med daglig leder.
Vår COO er en tydelig leder som kommuniserer like godt med ungdom som med markedsdirektøren. Du er komfortabel med å sette omfattende mål for å sikre gjennomføring av selskapets strategi, og du evner å motivere de ansatte til å nå disse. Du vil måtte jobbe både på et overordnet nivå og med daglige driftsoppgaver.

Stillingen vil medføre en god del reiseaktivitet, noe du trives med.


VI ØNSKER EN COO SOM

  • Er en sterk bidragsyter, gjerne med erfaring fra teknologibransjen
  • Har kommersiell teft og dokumentert gjennomføringskraft
  • Har gjennomført strategisk planlegging og forretningsutvikling
  • Stillingen er nyopprettet og vil formes av den ansatte
  • Har satt opp og presentert likviditetsbudsjett, regnskap og datadrevne analyser
  • Har ledet andre mennesker og trives med personalansvar
  • Kan presentere foran publikum og mingle i mindre grupper

Erfaring innenfor gaming og esport blir sett på som et pluss, men ingen nødvendighet.

Send inn din CV og søknad HER!

The contents of this webpage are copyright © 2020 Omaken Sports AS. All Rights Reserved.

Grundingen 6, 0250 Oslojoachim@omaken.gg